Thời tiết ẩm ướt có nên mua máy sấy quần áo không?