Thay đổi những thói quen xấu sau đây nếu bạn không muốn thường xuyên mua máy giặt