Đẳng cấp căn bếp với sự xuất hiện của bếp từ Panasonic.