Công dụng không phải ai cũng biết của điều hòa nội địa