Kiểm chứng “sức mạnh” của nồi cơm điện cao tần Nhật