Thanh toán

Bạn có mã khuyến mại? Click để nhập mã

Thông tin đơn hàng

Additional information

Đơn hàng

Sản phẩmTổng đơn hàng
Tủ lạnh Hitachi R-WX5600G  × 1 62.000.000 
Tủ mát Haier JR-XP1N4E  × 1 7.500.000 
Bếp từ Hitachi HT-K6K  × 1 13.500.000 
Tổng83.000.000 
Tổng đơn hàng83.000.000 
  • Sorry, it seems that there are no available payment methods for your state. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.