Thanh toán

Bạn có mã khuyến mại? Click để nhập mã

Thông tin đơn hàng

Additional information

Đơn hàng

Sản phẩmTổng đơn hàng
Tủ lạnh Mitsubishi MR-WX71Z  × 1 82.000.000 
Bếp từ Hitachi HT-K6K  × 1 13.500.000 
Bếp từ Hitachi HT-K8STWF  × 1 28.000.000 
Tổng123.500.000 
Tổng đơn hàng123.500.000 
  • Sorry, it seems that there are no available payment methods for your state. Please contact us if you require assistance or wish to make alternate arrangements.