Tủ cấp đông

  • Tủ cấp đông Sharp FJ-HS9XTủ cấp đông Sharp

    Sharp FJ-HS9X

    12.000.000 

    Cam kết bán hàng chính hãng
    Tình trạng: hàng mới 100%
    Điện năng sử dụng: 100V
    Tính năng: 
    Trữ đông thực phẩm
    Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
    Hỗ trợ:
    Vận chuyển miễn phí toàn quốc
    Bảo hành: 12 tháng tại nhà
    Chế độ sau bảo hành: Trong trường hợp bếp bị trục trặc kỹ thuật khi hết thời gian bảo hành – Jtrue nhận bảo trì cũng như sửa chữa trọn đời sản phẩm

     

  • Sharp FJ-HS17X

    16.000.000 

    Cam kết bán hàng chính hãng
    Tình trạng: hàng mới 100%
    Điện năng sử dụng: 100V
    Tính năng: 
    Trữ đông thực phẩm
    Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
    Hỗ trợ:
    Vận chuyển miễn phí toàn quốc
    Bảo hành: 12 tháng tại nhà
    Chế độ sau bảo hành: Trong trường hợp bếp bị trục trặc kỹ thuật khi hết thời gian bảo hành – Jtrue nhận bảo trì cũng như sửa chữa trọn đời sản phẩm

     

  • Tu cap dong Mitsubishi MF-U14B

    Mitsubishi MF-U14B

    17.000.000 

    Cam kết bán hàng chính hãng
    Tình trạng: hàng mới 100%
    Công nghệ: Inverter tiết kiệm từ 60-80% điện năng
    Điện năng sử dụng: 100V
    Tính năng: 
    Cấp đông mềm
    Trữ đông thực phẩm
    Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
    Hỗ trợ:
    Vận chuyển miễn phí toàn quốc
    Bảo hành: 12 tháng tại nhà
    Chế độ sau bảo hành: Trong trường hợp bếp bị trục trặc kỹ thuật khi hết thời gian bảo hành – Jtrue nhận bảo trì cũng như sửa chữa trọn đời sản phẩm

     

  • Mitsubishi MF-U12Y

    15.000.000 

    Cam kết bán hàng chính hãng
    Tình trạng: hàng mới 100%
    Công nghệ: Inverter tiết kiệm từ 60-80% điện năng
    Điện năng sử dụng: 100V
    Tính năng: 
    Cấp đông mềm
    Trữ đông thực phẩm
    Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
    Hỗ trợ:
    Vận chuyển miễn phí toàn quốc
    Bảo hành: 12 tháng tại nhà
    Chế độ sau bảo hành: Trong trường hợp bếp bị trục trặc kỹ thuật khi hết thời gian bảo hành – Jtrue nhận bảo trì cũng như sửa chữa trọn đời sản phẩm

     

  • Mitsubishi MF-U12BMitsubishi MF-U12B

    Mitsubishi MF-U12B

    14.500.000 

    Cam kết bán hàng chính hãng
    Tình trạng: hàng mới 100%
    Công nghệ: Inverter tiết kiệm từ 60-80% điện năng
    Điện năng sử dụng: 100V
    Tính năng: 
    Cấp đông mềm
    Trữ đông thực phẩm
    Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
    Hỗ trợ:
    Vận chuyển miễn phí toàn quốc
    Bảo hành: 12 tháng tại nhà
    Chế độ sau bảo hành: Trong trường hợp bếp bị trục trặc kỹ thuật khi hết thời gian bảo hành – Jtrue nhận bảo trì cũng như sửa chữa trọn đời sản phẩm