Giỏ hàng

 ImageProductPriceQuantityTotal
× Tu lanh Hitachi R-WX5600G Tủ lạnh Hitachi R-WX5600G 62.000.000 
62.000.000 
× Tủ mát Haier JR-XP1N4E Tủ mát Haier JR-XP1N4E 7.500.000 
7.500.000 
× Bếp từ Hitachi HT-K6K 13.500.000 
13.500.000 

Tổng đơn hàng

Tổng đơn83.000.000 
Tổng83.000.000